DZIEŃ PAPIESKI

16 października 2018 roku przeżywaliśmy kolejny już raz Dzień Papieski, obchodzony w całej Polsce pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły, nauczyciele wraz z panią dyrektor, rodzice oraz parafianie zgromadzili się w naszym kościele parafialnym, by oddać cześć Świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas uroczystości mieliśmy okazję uczcić kolejną jakże piękną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Pasterza Kościoła. Właśnie 16 X 1978 roku 40 lat temu w historii Kościoła i Polski nastąpiło ważne wydarzenie, które odmieniło naszą Ojczyznę i cały świat. Uczniowie poprzez piękną recytację wierszy przypomnieli wszystkim Osobę Papieża Polaka. Jego dzieciństwo, młodość, kapłaństwo i wreszcie wybór na Stolicę Piotrową. W trakcie występów przedstawiana była również prezentacja o Naszym Wielkim Rodaku. Na koniec zaśpiewano ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę” jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę ku temu, co dobre i piękne. Dzięki obchodzonemu co roku Dniu Papieskiemu, pamięć o Świętym Janie Pawle II trwać będzie przez następne pokolenia.