Narodowe czytanie

Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie odbyło się w naszej szkole dnia 06.09.2018 r. Pani bibliotekarka Joanna Koza w formie opowiadania oraz przytaczanych fragmentów utworu przybliżyła wszystkim postać głównego bohatera Cezarego Baryki, życie jego rodziny oraz okoliczności historyczne naszego narodu w ówczesnym czasie. Pani bibliotekarka, aby utrwalić naszą wiedzę nawiązała do Narodowego czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego z ubiegłego roku.

Czytanie „Przedwiośnia” jest dedykowane w tym roku obchodom 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Jest w nim zawarty piękny, przekrojowy obraz naszej polskiej kultury i literatury narodowej. W utworze widzimy szczególny przekaz polskiej historii, która jest ściśle związana z dziejami naszego kraju. Teraz w XXI wieku to właśnie nasza narodowa literatura jest źródłem naszej duchowej siły, a także najważniejszym spoiwem naszej wspólnoty.

Myślą przewodnią jest „Wolność i Niepodległość”.

Stefan Żeromski w swoich utworach realizował własną maksymę życiową:

Człowiek to rzecz święta, której krzywdzić nie wolno nikomu”.