ŚWIĘTO NARODOWE

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 30 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej, legitymującej się certyfikatem „Szkoły Młodych Patriotów” odbyła się uroczysta akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego zainicjowało podniosły charakter akademii, podczas której uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny, recytowali wiersze sławiące piękno Polski – naszej Ojczyzny i śpiewali piosenki patriotyczne. W tym dniu cała społeczność szkolna ubrana była w stroje galowe. W ten sposób wyraziliśmy szacunek swojej Ojczyźnie i tym, którzy walczyli o to, byśmy teraz w spokoju mogli świętować w wolnym i niepodległym państwie. Majowe święta to wspaniała okazja, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna i Patriotyzm.