WITAJ SZKOŁO-ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września po Mszy Św. odprawionej w parafialnym kościele w intencji całej społeczności uczniowskiej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Anna Makuch – dyrektor szkoły, powitała wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Pani dyrektor zwrócił szczególną uwagę na zmiany od nowego roku szkolnego związane z reformą oświaty – po raz pierwszy w szkole nie będzie klasy I, a także po raz pierwszy uczyć się będzie klasa VII.
Na zakończenie życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników.
Po krótkiej części organizacyjnej uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie zostali zapoznani z organizacją roku szkolnego 2017/2018.